Šesti delovni sestanek upravnega odbora projekta ISTRA - HIDRO

 

Šesti delovni sestanek upravnega odbora projekta ISTRA - HIDRO

šesti radni sastanak upravnog odbora projektnog tima ISTRA - HIDRO

sreda / srijeda 23.07.2014 od 10:00 do 14:30

Hrvatske vode, Đure Šporera 3, Rijeka

 

 

 

 

Slika 1. Na poti iz Ljubljane proti Reki (čez Knežak, ob robu ceste tik pred Ilirsko Bistrico, pod serpentinami iz Šembij) / Na putu iz Ljubljane prema Rijeci (prijeko Knežaka, pokraj ceste upravo pred Ilirskom Bistricom, ispod serpentina iz Šembija) (Foto: S. Mozetič).

 

 

 

Slika 2. Podkvasto oblikovane teksture – polkrožni centimeter ali dva visoki zaobljeni grebeni, ki obdajajo del prodnika / Potkovasto oblikovane teksture – centimetar ili dva visoki polukružni  grebenići obuhvaćaju šljunak, (Naravna vrednota ID 1297, ZRSVN OE Nova Gorica, junij 2007) (Foto: S. Mozetič).

 

Slika 3. Vhod / Ulaz: Hrvatske vode, Đure Šporera, Rijeka (Foto: S. Mozetič).

 

Slika 4. Sejna soba v drugem nadstropju - osojna stran/ Zbornica na drugom katu – osojna strana (Foto: S. Mozetič)

 

Slika 5. Sejna soba - prisojna stran/  zbornica – prisojna strana (Foto: S. Mozetič)

Slika 6. Razprava ob projekciji s spletne strani  ISTRA-HIDRO / Rasprava pomoču projekcije internetske stranice projekta ISTRA-HIDRO (Foto: S. Mozetič)

 

Slika 7. Razprava ob projekciji na ekranu / Rasprava pomoču ekrana (Foto: S. Mozetič)

 

 

Slika 8. Portret: Tamara Ferjan Stanič -  njeno prvo predavanje na UO ISTRA - HIDRO, zadnje pred njenim porodniškim dopustom / Tamara Ferjan Stanič – njezino prvo predavanje na UO ISTRA – HIDRO, posljednje prije njezinog porodiljskog odsustva (Foto: S. Mozetič).

 

 

Slika 9. Portret: Alenka Koželj (Foto: S. Mozetič).

 

c

Slika 10. Portret: Simana Milović (Foto: S. Mozetič).

Slika 11. Portret: Clarissa Brun (Foto: S. Mozetič).

 

 

Slika 12. Portret: Maja Oštrić (Foto: S. Mozetič)

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: