ISTRA-HIDRO PROJEKT

Ozadje Projekta

 

SITUACIJA:

Šire prekogranično područje geološko i geografsko određenog poluotoka Istre između Tršćanskog i Kvarnerskog zaljeva klasično je krško područje u čijem podzemlju postoje bogati vodni resursi, odnosno krški vodonosnici. Ovi vodonosnici prihranjuju najznačajnije izvore pitkih voda s obje strane granice (Rižana, Dvori, Bistrica, Bužin, Gabrijeli, Bulaž, Sv.Ivan, Gradole, Riječina, Zvir i Martinšćica) iz kojih se pitkom vodom snabdijevaju i veliki lučki gradovi Koper i Rijeka, te veći broj manjih gradova i naselja, odnosno preko 370 000 ljudi s obje strane granice. Budući je riječ o turistički vrlo razvijenoj regiji, tijekom sezone broj ljudi višestruko se poveća što, dodatno opterećuje vodoopskrbne sustave, kako u pogledu raspoloživih količina vode tako i s obzirom na njenu kakvoću.

Zaštita podzemnih voda na krškim terenima izuzetno je složena. Poznato je da su zbog velike propusnosti pukotina i špilja, krški vodonosnici izrazito osjetljivi na onečišćenja s površine terena. Nadalje, podzemne vode u kršu kreću se velikim brzinama i na velike udaljenosti, pa se onečišćenje može za nekoliko dana pojaviti i na nekoliko desetaka kilometara udaljenim izvorima. Zbog ovakvih karakteristika krških vodonosnika njihove zaštitne zone moraju obuhvatiti velike površine, koje u graničnim područjima mogu sezati duboko na teritorij susjedne države. Upravo je takva situacija na razmatranom dijelu državne granice između Slovenije i Hrvatske.

PROBLEMI:

Osnovni problem jest činjenica da se istraživanja i zaštita podzemnih voda u obje države provode samo do administrativne granice. Premda je dobro poznato da se vodonosnici pružaju i preko granice još uvijek ne postoje usklađene sve stručne podloge na osnovi kojih bi se mogla definirati točna geometrija vodonosnih sustava niti stvarno opterećenje podzemnih voda, što su preduvjeti za definiranje stupnja i mjera zaštite na teritoriju susjedne države. Nadalje, postojeće zakonske regulative i metodologije ne omogućavaju zajedničko adekvatno i usporedivo uspostavljanje zona sanitarne zaštite na teritoriju susjedne države i potom adekvatno planiranje upravljanja tim prostorom. Odsutnost zaštite na drugoj strani granice može dovesti do ireverzibilnog posezanja u prostor, posljedice kojeg mogu biti izuzetno teške i dugotrajne. Posebno se ističe nedovoljan razvoj aktivnosti na upravljanju otpadnim vodama, i komunalnim otpadom. Brojni primjeri pokazuju da su informiranost lokalnih zajednica o prirodnoj povezanosti prekograničnih vodonosnih sustava i svijest o dalekosežnosti negativnih utjecaja na podzemne vode u kršu na vrlo niskom stupnju.

MOGUĆNOSTI:

Stručnjaci s obje strane granice procjenjuju, da stanje vodnih resursa nije toliko ugroženo, da ne bi mogli dostići okolišne ciljeve europske politike upravljanja vodama, ali je probleme potrebno početi rješavati već danas. Realizacijom projekta otvaraju se mogućnosti približavanja integralnog upravljanja vodnim resursima, a pogotovo formiranju zajedničkih planova i usklađivanju zaštitnih mjera u zaštitnim zonama što je u skladu s Okvirnom direktivom o vodama (ODV). Zajedničkim definiranjem cjelina podzemne vode, slijedeći strategiju implementacije ODV, moguća je i zajednička evaluacija vodnih resursa i zajednički razvoj okolišnih standarda i aktivnosti za nadzor. Rezultati predloženih aktivnosti dobra su osnova za formiranje zajedničkih planova korištenja i zaštite, razvoj i na kraju i upravljanje na razini prekograničnih prirodnih sustava. Velika prednost je aktualna povezanost stanovništva na prekograničnom području te sličan i relativno dobro usporediv sustav obrazovanja i upravljanja. Vrlo je važno istaknuti da dio neposrednih učinaka ovog projekta poput prijedloga obostrano prihvatljivih pravila za provedbu zaštite prekograničnih vodonosnika ili potpuno strukturirani GIS sustav imaju trajnu vrijednost i bit će izravno iskoristivi na preostalom dijelu granice između Slovenije i Hrvatske.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Istra-Hidro projekt:

Održivo upravljanje prekograničnim podzemnim vodama između Tršćanskog i Kvarnerskog zaljeva.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: